ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 20. седнице Уставног суда, одржане 22. новембра 2018. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 22. новембар 2018

Уставни суд је на 20. седници одлучио о 6 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању незаконитости у предмету IУо-47/2016

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставну жалбу у предмету Уж-5623/2016 

- одбио као неоснованe уставнe жалбe, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2514/2016 и Уж-6463/2016

- одбацио из процесних разлога уставнe жалбe у предметима Уж-1982/2016 и Уж-3626/2016

 


• На врх странице