ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 20. седницe I Великог већа, одржанe 8. новембра 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 08. новембар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 20. седници I Великог већа одлучио о 31 предмету

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-107/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Зрењанину

- у предмету IIIУ-115/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Новом Саду

- у предмету IIIУ-119/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Нишу

- у предмету IIIУ-173/2018, да је за решавање по жалби надлежно Министарство финансија - Пореска управа- Сектор за пореско правне послове и координацију - Регионално одељење за другостепени поступак Нови Сад

- у предмету IIIУ-196/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Новом Саду

- у предмету IIIУ-235/2018, да је за вођење поступка и одлучивање надлежан Виши суд у Новом Пазару

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-8030/2015, Уж-8549/2015, Уж-5421/2016, Уж-5914/2016, Уж-6496/2016, Уж-7564/2016, Уж-7667/2016, Уж-7997/2016, Уж-8534/2016, Уж-8536/2016, Уж-8841/2016, Уж-9203/2016, Уж-9870/2016, Уж-1105/2017, Уж-3951/2017 и Уж-8199/2018

- одложио извршење решења до доношења одлуке Уставног суда о уставној жалби у предмету Уж-11820/2018

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-2428/2017, Уж-9504/2017, Уж-9517/2017, Уж-9527/2017, Уж-9774/2017, Уж-9786/2017, Уж-690/2018 и Уж-1268/2018

 


• На врх странице