ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 18. седнице Уставног суда, одржане 25. октобра 2018. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 25. октобар 2018

Уставни суд је на 18. седници одлучио о 9 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- покренуо поступак за утврђивање неуставности у предмету IУз-127/2015

- донео одлуку о утврђивању неуставности у предмету IУз-34/2016

- одбио захтев у предмету IУз-41/2016

- одбацио предлог и инцијативе у предмету IУз-153/2016

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању незаконитости у предмету IУо-213/2016

- донео одлуку о утврђивању незаконитости у предмету IУо-32/2017

- донео одлуку о утврђивању неуставности и незаконитости у предмету IУо-163/2018

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставну жалбу у предмету Уж-7451/2016

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-5267/2018

 


• На врх странице