ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 19. седницe II Великог већа, одржанe 18. октобра 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 18. октобар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 19. седници II Великог већа одлучио о 47 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- одбацио иницијативе у предмету IУо-3/2016

II У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-147/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Шапцу-Одељење у Владимирцима

- у предмету IIIУ-166/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Суботици

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-3648/2013, Уж-6424/2015, Уж-996/2016, Уж-1631/2016, Уж-4923/2016, Уж-5292/2016, Уж-5428/2016, Уж-5961/2016, Уж-7820/2016, Уж-8994/2016 и Уж-1625/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-8222/2014, Уж-1235/2016, Уж-3671/2016, Уж-5139/2016, Уж-5250/2016, Уж-7201/2016, Уж-10173/2017

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-9653/2016, Уж-2763/2017, Уж-9500/2017, Уж-9502/2017, Уж-9505/2017, Уж-9507/2017, Уж-9509/2017, Уж-9510/2017, Уж-9514/2017, Уж-9520/2017, Уж-9523/2017, Уж-9530/2017, Уж-9532/2017, Уж-9782/2017, Уж-9784/2017, Уж-9787/2017, Уж-9789/2017, Уж-9791/2017, Уж-9793/2017, Уж-9796/2017, Уж-664/2018, Уж-665/2018, Уж-904/2018, Уж-2889/2018, Уж-3270/2018 и Уж-3690/2018

 

 


• На врх странице