ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 17. седнице Уставног суда, одржане 18. октобра 2018. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 18. октобар 2018

Уставни суд је на 17. седници одлучио о 5 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању незаконитости у предмету IУо-138/2017. Суд је одложио објављивање наведене одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“ за три месеца од дана њеног доношења.

- донео одлуку о утврђивању неуставности у предмету IУо-21/2018

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1247/2016, Уж-5227/2016 и Уж-9582/2016


• На врх странице