ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 18. седницe II Великог већа, одржанe 27. септембра 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 27. септембар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 18. седници II Великог већа одлучио о 31 предмету

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-13/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Новом Саду

- у предмету IIIУ-67/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Шапцу-Одељење у Владимирцима

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-3020/2016, Уж-3737/2016, Уж-5447/2016, Уж-5888/2016, Уж-6092/2016, Уж-6458/2016, Уж-6621/2016, Уж-7298/2016, Уж-7353/2016, Уж-7586/2016, Уж-9126/2016, Уж-9535/2016, Уж-9795/2016, Уж-62/2017, Уж-337/2017, Уж-2409/2017 и Уж-6905/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-4975/2016, Уж-5218/2016, Уж-6778/2016 и Уж-9428/2017

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-5697/2016, Уж-2081/2017, Уж-9511/2017, Уж-9516/2017, Уж-9521/2017, Уж-9525/2017, Уж-9533/2017 и Уж-9792/2017

 


• На врх странице