ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 18. седницe I Великог већа, одржанe 27. септембра 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 27. септембар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 18. седници I Великог већа одлучио о 24 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-2220/2016, Уж-2495/2016, Уж-2904/2016, Уж-4024/2016, Уж-4457/2016, Уж-5054/2016, Уж-7622/2016, Уж-7984/2016, Уж-8034/2016, Уж-8087/2016, Уж-9388/2016, Уж-9450/2016, Уж-9533/2016, Уж-10060/2016, Уж-4164/2017 и Уж-6834/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-7144/2016 и Уж-7717/2016

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-9501/2017, Уж-9515/2017, Уж-9522/2017, Уж-9526/2017, Уж-9783/2017 и Уж-9785/2017


• На врх странице