ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 16. седнице Уставног суда, одржане 27. септембра 2018. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 27. септембар 2018

Уставни суд је на 16. седници одлучио о 5 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбацио инцијативу у предмету IУз-383/2013 

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању незаконитости у предмету IУо-100/2018

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-859/2016 и Уж-3456/2016

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-5268/2018


• На врх странице