ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 16. седницe II Великог већа, одржанe 19. јула 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 19. јул 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 16. седници II Великог већа одлучио о 25 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-1/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Новом Саду

- у предмету IIIУ-18/2018, да је за поступање у прекршајним поступцима надлежан Прекршајни суд у Новом Саду

- у предмету IIIУ-20/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Новом Саду

- у предмету IIIУ-55/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Шапцу - Одељење у Владимирцима

- у предмету IIIУ-71/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Шапцу - Одељење у Владимирцима

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-491/2016, Уж-731/2016, Уж-963/2016, Уж-1394/2016, Уж-1488/2016, Уж-1708/2016, Уж-3780/2016, Уж-3923/2016, Уж-5619/2016, Уж-6861/2016, Уж-8051/2016, Уж-1962/2017 и Уж-3164/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-7152/2014, Уж-4790/2016 и Уж-2250/2017

- одбацио из процесних разлога уставне жалбе у предметима Уж-2877/2016, Уж-9949/2016 и Уж-3735/2017

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-6149/2017


• На врх странице