ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 15. седницe II Великог већа, одржанe 5. јула 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 05. јул 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 15. седници II Великог већа одлучио о 14 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-293/2016, Уж-3395/2016, Уж-3415/2016, Уж-3617/2016, Уж-4035/2016, Уж-4054/2016, Уж-4226/2016, Уж-5429/2016, Уж-5765/2016, Уж-6948/2016, Уж-7430/2016 и Уж-1682/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-1693/2016 и Уж-4795/2016


• На врх странице