ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 15. седницe I Великог већа, одржанe 5. јула 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 05. јул 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 15. седници I Великог већа одлучио о 17 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1366/2015, Уж-5344/2015, Уж-4/2016, Уж-1068/2016, Уж-2881/2016, Уж-3285/2016, Уж-3344/2016, Уж-4238/2016, Уж-5083/2016, Уж-6356/2016, Уж-8719/2016, Уж-9046/2016, Уж-9924/2016, Уж-1608/2017 и Уж-1676/2017

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-3530/2016 

- обуставио поступaк по уставнoj жалби у предмету Уж-1882/2017


• На врх странице