ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 13. седнице Уставног суда, одржане 5. јула 2018. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 05. јул 2018

Уставни суд је на 13. седници одлучио о 8 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбио захтев у предмету IУз-188/2012

- одбацио иницијативе у предмету IУз-623/2014

- донео одлуку о утврђивању неуставности у предмету IУз-258/2016

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању незаконитости у предмету IУо-193/2015

- донео одлуку о утврђивању незаконитости у предмету IУо-277/2015

- донео одлуку о утврђивању незаконитости у предмету IУо-90/2017

- донео одлуку о утврђивању незаконитости у предмету IУо-142/2017. Суд је донео решење о одлагању објављивања наведене одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“ за пет месеци од њеног доношења.

- донео одлуку о утврђивању неуставности и незаконитости у предмету IУо-173/2017

 


• На врх странице