ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 14. седницe I Великог већа, одржанe 28. јуна 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 28. јун 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 14. седници I Великог већа одлучио о 17 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-14/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Новом Саду

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1375/2013, Уж-3063/2015, Уж-4019/2015, Уж-9/2016, Уж-853/2016, Уж-1838/2016, Уж-3212/2016, Уж-3416/2016, Уж-4446/2016,  Уж-6207/2016, Уж-7165/2016, Уж-8166/2016, Уж-9090/2016 и Уж-1679/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-3527/2016 и Уж-9357/2016

 


• На врх странице