ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 12. седницe II Великог већа, одржанe 7. јуна 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 07. јун 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 12. седници II Великог већа одлучио о 7 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-11092/2013, Уж-1249/2016, Уж-5295/2016 и Уж-6580/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-349/2016, Уж-610/2016 и Уж-620/2016


• На врх странице