ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 11. седницe II Великог већа, одржанe 31. маја 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 31. мај 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 11. седници II Великог већа одлучио о 16 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1238/2016, Уж-3315/2016, Уж-3357/2016, Уж-4161/2016, Уж-4605/2016, Уж-4721/2016, Уж-5162/2016, Уж-5778/2016, Уж-6895/2016, Уж-7990/2016, Уж-1680/2017 и Уж-2944/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-3927/2016 и Уж-5060/2016

- обуставио поступкe по уставним жалбама у предметима Уж-226/2017 и Уж-2083/2017


• На врх странице