ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 11. седницe I Великог већа, одржанe 31. маја 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 31. мај 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 11. седници I Великог већа одлучио о 21 предмету

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-731/2015, Уж-3107/2015, Уж-4703/2015, Уж-706/2016, Уж-1369/2016, Уж-3858/2016, Уж-4284/2016, Уж-4580/2016, Уж-4599/2016, Уж-6732/2016, Уж-6939/2016, Уж-7367/2016, Уж-7852/2016, Уж-8072/2016, Уж-8443/2016, Уж-8654/2016, Уж-8888/2016, Уж-1291/2017 и Уж-1610/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-3525/2016 и Уж-3526/2016

 

 


• На врх странице