ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 9. седницe II Великог већа, одржанe 10. маја 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 10. мај 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 9. седници II Великог већа одлучио о 21 предмету

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-10/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Суботици

- у предмету IIIУ-38/2018, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Суботици

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-266/2015, Уж-387/2015, Уж-928/2015, Уж-1364/2015, Уж-2280/2015, Уж-7114/2015, Уж-455/2016, Уж-1404/2016, Уж-3318/2016, Уж-3341/2016, Уж-3498/2016, Уж-3850/2016, Уж-4928/2016, Уж-5029/2016 и Уж-5148/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-932/2015, Уж-582/2016 и Уж-8133/2016

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-1108/2017

 


• На врх странице