ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 9. седницe I Великог већа, одржанe 10. маја 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 10. мај 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 9. седници I Великог већа одлучио о 16 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-4431/2015, Уж-6793/2015, Уж-7929/2015, Уж-188/2016, Уж-2019/2016, Уж-3184/2016, Уж-6636/2016, Уж-8126/2016, Уж-8653/2016 и Уж-9452/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-161/2015, Уж-2119/2016 и Уж-4974/2016

- обуставио поступкe по уставним жалбама у предметима Уж-10121/2016, Уж-8798/2017 и Уж-10525/2017


• На врх странице