ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 8. седницe II Великог већа, одржанe 26. априла 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 26. април 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 8. седници II Великог већа одлучио о 25 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-261/2017, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Суботици

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-108/2016, Уж-111/2016, Уж-276/2016, Уж-863/2016, Уж-1135/2016, Уж-2192/2016, Уж-2659/2016, Уж-2738/2016, Уж-3194/2016, Уж-3541/2016, Уж-3670/2016, Уж-3936/2016, Уж-3941/2016, Уж-4645/2016, Уж-4662/2016, Уж-6643/2016, Уж-7181/2016, Уж-9489/2016, Уж-10112/2016, Уж-1487/2017 и Уж-434/2018

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-3807/2016 и Уж-8798/2016

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-10846/2017

 

 

 


• На врх странице