ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 8. седницe I Великог већа, одржанe 26. априла 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 26. април 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 8. седници I Великог већа одлучио о 17 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-260/2017, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Суботици

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-3907/2013, Уж-3972/2015, Уж-15/2016, Уж-245/2016, Уж-549/2016, Уж-746/2016, Уж-870/2016, Уж-1355/2016, Уж-1420/2016, Уж-3630/2016, Уж-7737/2016 и Уж-7759/2016 

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-6483/2015

- обуставио поступкe по уставним жалбама у предметима Уж-7676/2016, Уж-2828/2017 и Уж-11030/2017

 

 


• На врх странице