ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 7. седнице Уставног суда, одржане 26. априла 2018. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 26. април 2018

Уставни суд је на 7. седници одлучио о 5 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбио захтев у предмету IУз-138/2016

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању неуставности у предмету IУо-68/2017

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-10270/2013 и Уж-3131/2014

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-4243/2015


• На врх странице