ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Састанак са представницима Савета Европе


среда, 04. април 2018

Председница Уставног суда Весна Илић Прелић примила је у Уставном суду генералног директора Генералног директората за људска права и владавину права Савета Европе Христоса Ђакомопулоса. На састанку је, поред осталог, било речи о заштити права на суђење у разумном року и накнади штете у поступку заштите тог права у пракси Европског суда за људска права, редовних судова у Србији и Уставног суда Србије.

Председница Уставног суда Илић Прелић је у разговору нагласила да је, иако Уставни суд сваког месеца добија око 1.000 нових уставних жалби, охрабрујућа чињеница да је смањен број представки из Србије пред Европским судом за људска права, као и да је оцењено да је уставна жалба делотворно правно средство за заштиту основних људских права и слобода. Генерални директор Генералног директората Ђакомопулос је оценио да начин на који Уставни суд примењује Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода и стандарде ЕСЉП говори о одличној сарадњи Србије и Европског суда за људска права. Састанку је присуствовао и пројектни координатор Одсека за примену људских права на националном нивоу Генералног директората за људска права и владавину права Савета Европе Сергеј Дикман.         


• На врх странице