ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 6. седницe II Великог већа, одржанe 15. марта 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 15. март 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 6. седници II Великог већа одлучио о 18 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-250/2017, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Суботици

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-3868/2015, Уж-330/2016, Уж-2454/2016, Уж-2455/2016, Уж-2976/2016, Уж-3249/2016, Уж-3251/2016, Уж-3291/2016, Уж-3353/2016, Уж-3484/2016, Уж-3770/2016, Уж-3886/2016, Уж-6712/2016, Уж-713/2017 и Уж-7834/2013

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-50/2016

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-7426/2016

 

 

 


• На врх странице