ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 5. седнице Уставног суда, одржане 15. марта 2018. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 15. март 2018

Уставни суд је на 5. седници одлучио о 4 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбацио иницијативу и захтев у предмету IУз-262/2015

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-5181/2015 и Уж-5901/2015

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-6374/2016


• На врх странице