ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 5. седницe II Великог већа, одржанe 1. марта 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 01. март 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 5. седници II Великог већа одлучио о 9 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- обуставио поступак за оцену законитости у предмету IУо-232/2016

II У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-49/2018, да је за вођење поступка и одлучивање о повреди права на суђење у разумном року надлежан Виши суд у Новом Пазару

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-3203/2015, Уж-4573/2015, Уж-846/2016, Уж-1937/2016, Уж-2240/2016 и Уж-3781/2016

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-2277/2016


• На врх странице