ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 5. седницe I Великог већа, одржанe 1. марта 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 01. март 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 5. седници I Великог већа одлучио о 18 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-2761/2015, Уж-3647/2015, Уж-4285/2015, Уж-7040/2015, Уж-8181/2015, Уж-847/2016, Уж-2221/2016, Уж-2975/2016, Уж-4285/2016, Уж-6610/2016, Уж-9257/2016 и Уж-10095/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-8398/2015, Уж-1270/2016, Уж-2234/2016, Уж-8382/2016 и Уж-8732/2016

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-8789/2017


• На врх странице