ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 4. седницe II Великог већа, одржанe 22. фебруара 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 22. фебруар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 4. седници II Великог већа одлучио о 11 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-596/2015, Уж-2891/2015, Уж-6/2016, Уж-873/2016, Уж-2876/2016, Уж-2883/2016 и Уж-8683/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-831/2016, Уж-982/2016, Уж-3422/2016 и Уж-3861/2016

 


• На врх странице