ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 4. седницe I Великог већа, одржанe 22. фебруара 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 22. фебруар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 4. седници I Великог већа одлучио о 16 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-3114/2015, Уж-3761/2015, Уж-4342/2015, Уж-4418/2015, Уж-4912/2015, Уж-5686/2015, Уж-1293/2016, Уж-1397/2016, Уж-3967/2016, Уж-4006/2016, Уж-4677/2016, Уж-6129/2016 и Уж-7099/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-3216/2015 и Уж-5416/2015

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-8670/2016

 


• На врх странице