ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење за јавност


четвртак, 12. октобар 2017

Уставни суд је обуставио поступак за оцену законитости Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата у поступку предлагања за заменика јавног тужиоца који се први пут бира и укинуо меру обуставе извршења појединачних аката и радњи предузетих на основу наведеног Правилника, с обзиром на то да је након што је Уставни суд покренуо поступак Државно веће тужилаца оспорени Правилник ставило ван снаге и донело нови Правилник чије одредбе не садрже решења која су била спорна за Уставни суд.

Како је на овај начин Државно веће тужилаца извршило усаглашавање оспореног Правилника са одредбама Закона о јавном тужилаштву, а доношењем мере којом је обустављено извршење појединачних аката и радњи предузетих на основу спорног Правилника, су спречене штетне последице које су могле наступити, Уставни суд је оценио да су испуњени услови да се поступак за оцену законитости спорног Правилника обустави.    


• На врх странице