ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 9. седницe I Великог већа, одржанe 11. маја 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


петак, 12. мај 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 9. седници I Великог већа одлучио о 19 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- одбацио иницијативу у предмету IУo-132/2015

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1150/2015, Уж-1648/2015, Уж-2099/2015, Уж-5947/2015, Уж-6456/2015, Уж-6783/2015, Уж-6814/2015, Уж-7053/2015, Уж-7799/2015, Уж-8662/2015, Уж-8676/2015, Уж-2110/2016, Уж-8768/2016, Уж-8816/2016 и Уж-9065/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2026/2014, Уж-399/2015 и Уж-1074/2015

 

 

 


• На врх странице