ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 12. седнице Уставног суда, одржане 11. маја 2017. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


петак, 12. мај 2017

Уставни суд је на 12. седници одлучио о 5 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбацио иницијативу у предмету IУз-494/2014

- одбио предлог у предмету IУз-119/2016

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању неуставности и незаконитости у предмету IУо-390/2013

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставну жалбу у предмету Уж-7671/2014

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-595/2014

 


• На врх странице