ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 8. седницe II Великог већа, одржанe 27. априла 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председица Уставног суда и председница Већа


четвртак, 27. април 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 8. седници II Великог већа одлучио о 15 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1504/2014, Уж-5827/2014, Уж-7090/2014, Уж-8183/2014, Уж-4719/2015, Уж-5224/2015, Уж-5570/2015, Уж-5973/2015, Уж-6125/2015, Уж-7051/2015 и Уж-4491/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-6859/2014, Уж-572/2015 и Уж-1224/2016

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-8811/2016 


• На врх странице