ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 8. седницe I Великог већа, одржанe 27. априла 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 27. април 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 8. седници I Великог већа одлучио о 31 предмету

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и  законитости одредаба чл. 2. и 2а Одлуке о висини стопе пореза на имовину („Службени лист града Београда“, бр. 56/13 и 87/14). (предмет IУo-43/2015)

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-20/2013, Уж-2045/2014, Уж-6198/2014, Уж-7540/2014, Уж-7906/2014, Уж-47/2015, Уж-1415/2015, Уж-2836/2015, Уж-5268/2015, Уж-5881/2015, Уж-6914/2015, Уж-6940/2015, Уж-7003/2015, Уж-7291/2015, Уж-7378/2015, Уж-7496/2015, Уж-7633/2015, Уж-7923/2015, Уж-8118/2015, Уж-8185/2015, Уж-1688/2016 и Уж-6963/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-9349/2014, Уж-1315/2015, Уж-3913/2015, Уж-4327/2015, Уж-4874/2015, Уж-4963/2015, Уж-5074/2015 и Уж-6493/2015

 

 

 


• На врх странице