ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 7. седницe II Великог већа, одржанe 20. априла 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председица Уставног суда и председница Већа


четвртак, 20. април 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 7. седници II Великог већа одлучио о 14 предметa

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-7599/2014, Уж-8231/2014, Уж-2801/2015, Уж-3569/2015, Уж-4036/2015, Уж-7052/2015, Уж-7062/2015, Уж-7475/2015, Уж-7631/2015 и Уж-7632/2015

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-5182/2014, Уж-3109/2015 и Уж-7551/2015

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-4416/2015

 


• На врх странице