ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 7. седницe I Великог већа, одржанe 20. априла 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 20. април 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 7. седници I Великог већа одлучио о 17 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-4092/2014, Уж-2457/2015, Уж-3226/2015, Уж-6950/2015, Уж-7346/2015, Уж-8071/2015, Уж-8257/2015, Уж-8422/2015, Уж-8586/2015, Уж-2153/2016 и Уж-8956/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-4443/2014, Уж-757/2015, Уж-3601/2015, Уж-4330/2015 и Уж-4674/2015

- обуставио поступак по уставнoj жалби у предмету Уж-7853/2015

 


• На врх странице