ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 6. седницe II Великог већа, одржанe 13. априла 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председица Уставног суда и председница Већа


четвртак, 13. април 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 6. седници II Великог већа одлучио о 19 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-2302/2014, Уж-8294/2014, Уж-1992/2015, Уж-2359/2015, Уж-3224/2015, Уж-3390/2015, Уж-5096/2015, Уж-5190/2015, Уж-6046/2015, Уж-6126/2015, Уж-7313/2015, Уж-7452/2015, Уж-7769/2015 и Уж-8070/2015

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-3040/2014, Уж-1141/2015, Уж-3376/2015 и Уж-7906/2015

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-255/2015

 


• На врх странице