ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 4. седницe II Великог већа, одржанe 23. марта 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председица Уставног суда и председница Већа


четвртак, 23. март 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 4. седници II Великог већа одлучио о 17 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-78/2016, да је за поступак наплате судске таксе надлежан Виши суд у Јагодини.

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1442/2014, Уж-1444/2014, Уж-7717/2014, Уж-8996/2014, Уж-181/2015, Уж-509/2015, Уж-585/2015, Уж-842/2015, Уж-8868/2016 и  Уж-9324/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-6602/2012, Уж-5689/2014, Уж-1676/2015, Уж-3915/2015, Уж-3966/2015 и Уж-4354/2015

 


• На врх странице