ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 4. седницe I Великог већа, одржанe 23. марта 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 23. март 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 4. седници I Великог већа одлучио о 21 предмету

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-557/2014, Уж-1038/2014, Уж-3445/2014, Уж-2058/2015, Уж-2109/2015, Уж-3073/2015, Уж-3160/2015, Уж-3933/2015, Уж-5568/2015, Уж-6745/2015, Уж-7469/2015, Уж-8064/2016, Уж-8867/2016, Уж-8999/2016 и Уж-9147/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-3066/2014, Уж-5755/2014, Уж-7425/2014, Уж-7901/2014 и Уж-95/2015

- обуставио поступак по уставнoj жалби у предмету Уж-8809/2016

 

 

 


• На врх странице