ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 8. седнице Уставног суда, одржане 23. марта 2017. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 23. март 2017

Уставни суд је на 8. седници одлучио о 4 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- утврдио да одредба члана 10. став 1. у делу који гласи: „уз сагласност већине власника станова (50% + 1)“ Одлуке о држању и заштити домаћих и егзотичних животиња на подручју градске општине Медијана („Службени лист града Ниша“, број 108/08), није у сагласности са законом. Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену законитости преосталог дела одредбе члана 10. став 1, одредбе става 2. истог члана и одредбе члана 14. став 1. наведене Одлуке. (предмет IУо-87/2016)

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-6118/2013 и Уж-2617/2015

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-1278/2015

 


• На врх странице