ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 3. седницe II Великог већа, одржанe 16. марта 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председица Уставног суда и председница Већа


четвртак, 16. март 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 3. седници II Великог већа одлучио о 15 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-4026/2014, Уж-4836/2014, Уж-8225/2014, Уж-9191/2014, Уж-1755/2015, Уж-4497/2015, Уж-5920/2015, Уж-8240/2015, Уж-4469/2016 и Уж-9313/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-8791/2014, Уж-21/2015, Уж-3171/2015, Уж-5287/2015 и Уж-6111/2015


• На врх странице