ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 2. седницe II Великог већа, одржанe 9. марта 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 09. март 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 2. седници II Великог већа одлучио о 39 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-3786/2014, Уж-4750/2014, Уж-5966/2014, Уж-7218/2014, Уж-7839/2014, Уж-8425/2014, Уж-8722/2014, Уж-3/2015, Уж-966/2015, Уж-1215/2015, Уж-1533/2015, Уж-1584/2015, Уж-1706/2015, Уж-1841/2015, Уж-2510/2015, Уж-2775/2015, Уж-3324/2015, Уж-3603/2015, Уж-4046/2015, Уж-4402/2015, Уж-4460/2015, Уж-4743/2015, Уж-6134/2015, Уж-6245/2015, Уж-6967/2015, Уж-7793/2015, Уж-7794/2015, Уж-8022/2015, Уж-3502/2016, Уж-7573/2016 и Уж-8773/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-4473/2014, Уж-41/2015, Уж-342/2015, Уж-548/2015, Уж-1803/2015, Уж-7386/2015 и Уж-6001/2016

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-7762/2016

 

 


• На врх странице