ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 2. седницe I Великог већа, одржанe 9. марта 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већa


четвртак, 09. март 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 2. седници I Великог већа одлучио о 19 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1901/2014, Уж-5469/2014, Уж-8723/2014, Уж-8889/2014, Уж-2645/2015, Уж-3254/2015, Уж-4475/2015, Уж-5036/2015, Уж-5042/2015, Уж-6289/2015, Уж-7785/2015, Уж-7786/2015 и Уж-8016/2015

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-1715/2015, Уж-2883/2015, Уж-5080/2015 и Уж-5117/2015

- обуставио поступак по уставним жалбама у предметима Уж-5220/2015 и Уж-8812/2016

 

 


• На врх странице