ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 1. седницe II Великог већа, одржанe 2. марта 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 02. март 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 1. седници II Великог већа одлучио о 45 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-117/2016, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Обреновцу.

- у предмету IIIУ-267/2016, да је за вођење поступка и одлучивање о повреди права на суђење у разумном року надлежан Виши суд у Сомбору.

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-2033/2014,  Уж-2519/2014, Уж-8521/2014, Уж-1416/2015, Уж-1994/2015, Уж-2445/2015, Уж-3260/2015, Уж-3307/2015, Уж-4378/2015, Уж-4653/2015, Уж-6131/2015, Уж-6968/2015, Уж-6993/2015, Уж-7715/2015, Уж-8007/2015, Уж-8023/2015, Уж-8025/2015, Уж-8031/2015, Уж-8286/2015, Уж-7001/2016, Уж-7758/2016, Уж-7761/2016, Уж-8283/2016, Уж-8375/2016, Уж-9064/2016 и Уж-9145/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-883/2014, Уж-126/2015, Уж-637/2015, Уж-1760/2015, Уж-4371/2015, Уж-4861/2015, Уж-5005/2015, Уж-5993/2015, Уж-7415/2015 и Уж-7812/2015

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-7069/2015, Уж-7486/2015, Уж-6183/2016, Уж-6184/2016, Уж-8504/2016, Уж-8808/2016 и Уж-8813/2016


• На врх странице