ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 1. седницe I Великог већа, одржанe 2. марта 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 02. март 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 1. седници I Великог већа одлучио о 28 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1134/2014, Уж-5587/2014, Уж-8913/2014, Уж-1510/2015, Уж-1538/2015, Уж-2897/2015, Уж-3253/2015, Уж-3701/2015, Уж-5297/2015, Уж-6555/2015, Уж-8027/2015, Уж-8282/2015, Уж-117/2016, Уж-5901/2016, Уж-8395/2016 и Уж-8411/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-4937/2014, Уж-14/2015, Уж-322/2015, Уж-1580/2015, Уж-1639/2015, Уж-2223/2015, Уж-3540/2015 и Уж-8508/2015

- обуставио поступак по уставним жалбама у предметима Уж-6713/2015, Уж-7268/2015, Уж-6189/2016 и Уж-6982/2016

 

 

 


• На врх странице