ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 5. седнице Уставног суда, одржане 2. марта 2017. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 02. март 2017

Уставни суд је на 5. седници одлучио о 1 предмету

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- утврдио да одредбе члана 34. став 2, став 4. у делу који гласи: „и других прикупљених података“ и став 5. Статута Адвокатске коморе Београда („Службени лист града Београда“, број 93/16) нису у сагласности са Уставом и законом. Суд је укинуо меру обуставе извршења појединачног акта или радње предузете на основу наведених одредаба наведеног Закона, одређену Решењем Уставног суда IУо-235/2016 од 24. новембра 2016. године. (предмет IУо-235/2016)

 


• На врх странице