ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 29. седницe I Великог већа, одржанe 8. децембра 2016. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 08. децембар 2016

Уставни суд, Велико веће, је на 29. седници I Великог већа одлучио о 52 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1095/2014, Уж-4084/2014, Уж-685/2015, Уж-2857/2015, Уж-3990/2015, Уж-6094/2015, Уж-8479/2015, Уж-2858/2014, Уж-3708/2014, Уж-7041/2014, Уж-8009/2014, Уж-8083/2014, Уж-9021/2014, Уж-916/2015, Уж-1283/2015, Уж-1421/2015, Уж-1680/2015, Уж-1754/2015, Уж-2458/2015, Уж-5636/2015, Уж-5940/2015 и Уж-8289/2015

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-9249/2013, Уж-7982/2014, Уж-1314/2015, Уж-1316/2015, Уж-1317/2015, Уж-1319/2015, Уж-1321/2015, Уж-1323/2015, Уж-1325/2015, Уж-1327/2015, Уж-1331/2015, Уж-1332/2015, Уж-1334/2015, Уж-1336/2015, Уж-2222/2015, Уж-2224/2015, Уж-2225/2015, Уж-3197/2015, Уж-5378/2015, Уж-5925/2015, Уж-5696/2014, Уж-8591/2014, Уж-9133/2014, Уж-9254/2014, Уж-1925/2015, Уж-5379/2015, Уж-5454/2015, Уж-7301/2015 и Уж-1230/2016

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-2044/2015

 

 


• На врх странице