ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 28. седницe II Великог већа, одржанe 1. децембра 2016. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 01. децембар 2016

Уставни суд, Велико веће, је на 28. седници II Великог већа одлучио о 21 предмету

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1125/2014, Уж-1175/2014, Уж-4058/2014, Уж-5728/2014, Уж-5745/2014, Уж-8683/2014, Уж-8982/2014, Уж-173/2015, Уж-2119/2015, Уж-2297/2015, Уж-2483/2015, Уж-3219/2015, Уж-4577/2015, Уж-4579/2015 и Уж-5391/2015

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-4034/2014, Уж-6005/2014, Уж-6041/2014, Уж-8980/2014, Уж-9077/2014 и Уж-2295/2015

 


• На врх странице