ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 28. седницe I Великог већа, одржанe 1. децембра 2016. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 01. децембар 2016

Уставни суд, Велико веће, је на 28. седници I Великог већа одлучио о 22 предмета

I У поступцима по жалби судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца на одлуку о престанку функције Уставни суд је: 

- одбио жалбу у предмету VIIIУ-63/2013

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1804/2014, Уж-2832/2014, Уж-4097/2014, Уж-5615/2014, Уж-599/2015, Уж-1207/2015, Уж-1801/2015, Уж-2011/2015, Уж-2838/2015, Уж-4274/2015, Уж-4578/2015, Уж-6322/2015, Уж-7797/2015, Уж-8020/2015, Уж-8266/2015, Уж-8412/2015 и Уж-8466/2015

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-7428/2014, Уж-2218/2015, Уж-2220/2015 и Уж-3346/2015

 

 


• На врх странице