ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 21. седнице Уставног суда, одржане 24. новембра 2016. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 24. новембар 2016

Уставни суд је на 21. седници одлучио о 5 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- покренуо поступак за оцену уставности одредаба члана 32. Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 101/13 и 13/16) и одредаба члана 70. Закона о уређењу судова судова („Службени гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11-др. закон, 78/11-др. закон, 101/11, 101/13, 40/15-др. закон, 106/15 и 13/16). (предмет IУз-34/2016)

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- утврдио да Правилник о процени радног учинка запослених у продајној мрежи, који је 25. јануара 2013. године донео директор Привредног друштва за трговину на велико и мало „Futura plus“ доо из Београда, није у сагласности са законом. (предмет IУо-364/2013)

- утврдио да одредба члана 77. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова (радних места) у Грађевинској дирекцији Србије д.о.о. број ИН 984/15, од 29. октобра 2015. године, није у сагласности са Уставом. (предмет IУо-344/2015)

III У поступцима по жалби судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца на одлуку о престанку функције Уставни суд је: 

- усвојио жалбу у предмету VIIIУ-88/2015

IV У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставну жалбу у предмету Уж-8975/2014

 


• На врх странице