ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 26. седницe II Великог већа, одржанe 17. новембра 2016. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 17. новембар 2016

Уставни суд, Велико веће, је на 26. седници II Великог већа одлучио о 30 предметa

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-5144/2014, Уж-7921/2014, Уж-9134/2014, Уж-1503/2015, Уж-2069/2015, Уж-3692/2015, Уж-4003/2015, Уж-4007/2015, Уж-4357/2015, Уж-849/2016, Уж-3243/2016, Уж-3494/2016, Уж-4482/2016, Уж-4511/2016, Уж-5838/2016 и Уж-7290/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-674/2014, Уж-3057/2014, Уж-3555/2014, Уж-7037/2014, Уж-7811/2014, Уж-8019/2014, Уж-1308/2015, Уж-1371/2015, Уж-1375/2015, Уж-1378/2015, Уж-1444/2015, Уж-1447/2015 и Уж-1933/2015

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-8957/2013

 

 

 

 


• На врх странице